• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sıhhat çalışanı alacak! İşte müracaat koşulları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sıhhat çalışanı alacak! İşte müracaat koşulları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci unsurun (b) fıkrasına nazaran KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlara toplam 24 (yirmidört) adet kontratlı işçi alınacaktır.” sözleri yer aldı.

Bu duyurunun akabinde müracaat yapmak isteyenler, müracaat kaidelerini araştırmaya başladı.

Adaylar, “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaat koşulları nelerdir?” sorusunu gündeme getirdi.

Pekala, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaat kaideleri nelerdir? işte ayrıntılar…

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT KAİDELERİ

I- GENEL KURALLAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel kurallar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut misyona başlamasına pürüz hali bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla, misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL KOŞULLAR:

1 – KPSS imtihanına girmiş olmak, lisans seviyesi için KPSSP3, ön lisans seviyesi için KPSSP93 puanı temel alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kuralına uygun olması gerekmektedir

2 – Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 – Nöbet metodu çalışmaya pürüz bir durumumun bulunmaması.

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince bu unsura karşıt durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

İSTENEN DOKÜMANLAR:

1 – Müracaat Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).

2 – Diploma yahut Mezuniyet Dokümanı Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).

3 – KPSS imtihan sonuç evrakı

4 – Fotoğraf 5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6 – iş Tecrübe evrakı (Sadece iş Tecrübesi istenilen unvanlar için)

7 – SGK Hizmet Döküm Evrakı (Sadece iş Tecrübesi istenilen unvanlar için)

NOT: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin müracaat.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online müracaat sistemine ilişkin temastaki Müracaat Formu eksiksiz ve yanlışsız bir biçimde doldurularak, istenilen evrakların de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

MÜRACAAT FORMU, YERİ VE VAKTİ:

1 – Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online müracaat formunda yapılacaktır.

Şahsen yahut posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar; * İstenilen evraklar (Diploma/Mezuniyet dokümanı, KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.

* İstenilen dokümanlar ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.

* En altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” tuşuna basmak suretiyle online müracaatlarını tamamlamış olacaklardır.

2 – Adaylar yalnızca tek bir unvan için müracaat yapacaklardır. Birden fazla unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.

3 – Müracaat formunu yanlışlı dolduran, eksik ya da yanılgılı evrak ibraz edenlerin müracaatları katiyetle kabul edilmeyecektir. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen dokümanları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online müracaat sırasında beyanda bulundukları dokümanların (Diploma/Mezuniyet evrakı, istenen unvanlar için tecrübe ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe muhalif doküman beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen dokümanlar Kıymetlendirme Komitesi tarafınca incelenir.

2 – Tüm müracaatlar ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.

3 – Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın müracaat müddetinin bitiminden 7 (yedi) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

4 – Adaylar müracaat sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakit bilgilerini Üniversitemiz https://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her takımın 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5 – Asil kazananlardan mühleti içerisinde başvurmayan yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6 – Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen evrakları tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu müddet içerisinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.

7 – Vazifeye başlayanlardan, aranan koşulları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin kontratları feshedilecektir. Yönetimimiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

8- Müracaat yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?